Bölüm Dışı Dersler için EK SINAVLAR PROGRAMI

Üniversitemiz Senatosu'nun 19.08.2021 tarih ve 2021-247 sayılı kararı ile kabul edilen “Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans-Önlisans Öğrencileri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama İlkeleri”nin 2.Maddesi uyarınca 2021-2022 Bahar dönemi Ek Sınavlar akademik takvim uyarınca yılsonu sınavları ile birlikte yapılacaktır.

Bahar döneminde açılmayan ve/veya diğer bölümler tarafından verilen servis derslerine ait Ek Sınav programına bağlantıdan erişebilirsiniz.

GÜNCELLEME: MAT223 eklendi. (17.05.22) - MAT223 tarihi değişti. (18.05.22)