Staj

Güncel Staj Duyuruları

Staj Uygulama İlkeleri ve Rapor Yazım Kuralları

Başvuru Evrakları

Diğer Evraklar

- Öğrenci işletmeden ücret almıyorsa bu formun doldurulmasına gerek yoktur.

- İşletmeler Stajyer Öğrenciye ödenen ücret bordrosunu bu forma ekleyeceklerdir. | İlan: 19.03.2019