Hazırlanmış olan diplomalar İLİŞİK KESME BELGESİ ve ÖĞRENCİ KİMLİĞİ ile Sekreterlikten alınabilir. ÖNEMLİ NOT: Diplomalar öğrencilerin kendileri dışında başka kişilere teslim edilmeyecektir.