Mühendislik Termodinamiği dersine ilişkin Bahar Dönemi Ek Sınavı 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Y3-06 dersliğinde 12:30-13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.