2022-2023 Diplomalar Hakkında - İlan: 20.07.2023

2022 – 2023 BAHAR dönemi DİPLOMALARI sekreterliğe gelmiştir.

İlişik Kesme Formu ve Öğrenci Kimliği getirilerek teslim alınabilir.

Öğrencinin kendisi veya resmi vekaleti olan kişiler alabilir.