Yönetim

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Sair KAHRAMAN
Öğretim Üyesi

s.kahraman@hacettepe.edu.tr

Akademik Envanter Sistemi

Maden İşletme ABD Başkanı
Prof.Dr. Bahtiyar ÜNVER
Öğretim Üyesi

unver@hacettepe.edu.tr

Kişisel Web Sayfası

Cevher Hazırlama ABD Başkanı
Prof.Dr. Abdullah OBUT
Öğretim Üyesi

aobut@hacettepe.edu.tr

Akademik Envanter Sistemi

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fırat ATALAY
Öğretim Üyesi

atalay@hacettepe.edu.tr

Kişisel Web Sayfası

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Özgür ÖZCAN
Öğretim Üyesi

ozgurozcan@hacettepe.edu.tr

Akademik Envanter Sistemi