Maden İşletme Anabilim Dalı

Maden Mühendisliği Bölümü'nün kurulduğu günden bugüne, Maden İşletme Anabilim Dalı eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Maden İşletme Anabilim Dalı oldukça gelişmiş laboratuvar olanaklarına sahiptir. İleri rezerv kestirimleri, yeraltı ve açık ocak üretim yöntemleri, kaya mekaniği, tünelcilik ve mermer işletmeciliği konularında laboratuvar testleri, bilimsel ve endüstriyel projeler yürütülmektedir.

Mühendislik Hizmetleri

Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Yatağı Modelleme ve Ocak Tasarım Ekibi (MODEST) madenlerin kaynak kestiriminden açık veya kapalı ocak tasarımına kadar uzanan geniş bir alanda hizmetler sunmaktadır. Madencilik projelerini değerlendirme, tasarlama ve geliştirme konularında oldukça deneyimli olan MODEST, fizibilite incelemeleri de yapmaktadır. Çalışma alanları ana başlıklarla şu şekilde özetlenebilir:

Kaynak Modelleme

 • Veri tabanı oluşturma ve doğrulama,
 • Klasik istatistiksel analiz,
 • Variogram modelleme ve 3B modelleme,
 • Blok Kriging,
 • Jeoistatistiksel simülasyon,
 • Kaynak kestirimi,
 • Optimum sondaj lokasyonlarının belirlenmesi,

Yerüstü Madenciliği

 • Ocak tasarımı ve optimizasyonu,
 • Şev duraylılığı analizi,
 • Üretim yöntemi ve ekipman seçimi,
 • Patlatma tasarımı,
 • Maliyet analizi,

Yer Altı Madenciliği

 • Üretim yöntemi seçimi,
 • Ocak tasarımı,
 • Havalandırma tasarımı,
 • Patlatma tasarımı,
 • Kazı ve tahkimat tasarımı,
 • Maliyet analizi,

Üretim Planlaması

 • Sayısal Modelleme (FLAC 3D, PFC3D, Rocscience)

Kaya ve Zemin Mekaniği

 • Agrega ve dolgu teknolojisi
 • Havalandırma Laboratuvarı ve Uygulamaları
 • Ocak havalandırması optimizasyonu
 • Tali havalandırma performansı ve optimizasyonu
 • Jeoteknik Etüd ve Şev duraylılığı Analizi

Mermer Teknolojileri

 • Mermer teknolojileri laboratuvarında, doğal taş ocaklarında ve tesislerinde kullanılan bazı makineler sensörlerle donatılmış ve laboratuvar ölçekli boyutlarda dizayn edilmiş olarak bulunmaktadır. Bu makineler kullanılarak, kesim performansını etkileyen parametreler incelenmekte ve kesim verimliliğine olan etkileri ortaya konulmaktadır.