İdari

Sıddık YILMAZOĞLU
Sekreter

syilmaz@hacettepe.edu.tr

Esra SAY
Bilgisayar İşletmeni

esra.say@hacettepe.edu.tr

Mustafa YILMAZ
Teknisyen

mtyilmaz@hacettepe.edu.tr

Cem VURAL
Mühendis

mcem@hacettepe.edu.tr