Tanıtım

Tarihçe

1966-1967 yıllarında Hacettepe Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (M.T.A.) tarafından yerbilimleri konusunda bir araştırma enstitüsü kurulması planlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde iki programdan (Maden ve Jeoloji) oluşan Yerbilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Bu eğitim kurumuna M.T.A., öğretim elemanları sağlamış ve laboratuvar olanakları ile destek olmuştur. Ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak maden programı, cevher hazırlama ağırlıklı olarak 1968 yılında eğitime başlamıştır.

Konusunun uzmanı yerbilimciler tarafından başlatılan eğitim Yerbilimleri Enstitüsü adı altında beş yıl boyunca devam etmiştir. 1974 yılında Yerbilimleri Enstitüsü, Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine ayrılmıştır.

Başlangıçta Türkçe olan eğitim dili, 1997 yılında İngilizce olmuştur.

Tanıtım

Ülkemizdeki Maden Mühendisliği Bölümleri arasında seçkin bir yere sahip olan bölümümüz, maden işletilmesi ve zenginleştirilmesi konularında bilgi sahibi, bilgisayar kullanabilen ve sosyal niteliklere sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüzde Cevher Hazırlama ve Maden İşletme Anabilim dalları mevcuttur.

Maden mühendisliği disiplini ve ilgi alanının geniş olması nedeniyle, bölümde öğrencilerin istediği konularda daha çok bilgilendirilmesini sağlayan seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca, kuramsal dersler ile birlikte laboratuvar uygulamalarına da ağırlık verilmektedir. Her biri 20 iş günü olan iki yaz stajının yapılması bütün öğrenciler için zorunludur.

Bölümümüzde Maden İşletme, Kaya Mekaniği, Cevher Hazırlama ve Kimyasal Analiz Laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bütün testler standartlara uygun bir şekilde yapılmakta olup, cevher hazırlama testleri, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ve tüneller ile ilgili her türlü hizmet verilebilmektedir.

Bölümümüzde lisans öğrencilerinin kullanımına sunulmuş olan tam donanımlı 20 adet PC'den oluşan bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Mezunlar, çeşitli kömür ve metal madenlerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, çimento sanayiinde, çeşitli ulaşım tünellerinin açılmasında, taş-mermer ocaklarında ve seramik endüstrisinde, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik bürolarında iş bulabilmektedir. Maden mühendislerinin ayrıca Kanada, Avusturalya ve Güney Afrika gibi madencilik alanında gelişmiş ülkelerde iş bulmaları söz konusudur.