Projeler

Bölüm Bünyesinde Yürütülmüş ve Hala Faaliyet Gösterilen TÜBİTAK ve AB Projeleri

Maden İşletme Anabilim Dalı

 • Patlatma Kaynaklı Titreşimleri Sismik Dalgaları Sönümlendirme Metoduyla En Aza İndiren Patlatma Tasarımlarının Yapılmasını Sağlayan Yazılımın Geliştirilmesi, Teydep 1507-7210032, Ağustos 2021 - Ocak 2023
 • Karbonatlı Kayaçların Mikrodalga Destekli Kazısının Araştırılması, ERA-NET/ERA-MIN
 • Kollu Galeri Açma Makineleri Performansının Genel Değerlendirmesi, TÜBİTAK 1001
 • Uzaklığa bağlı Olarak Değişen Verilerin Analizi İçin Esnek Hesaplama ve İstatistiksel Yöntemlerin Geliştirilmesi, 2010, TÜBİTAK COST (106M393)
 • Madencilik Otomasyon ve Tasarım (MOTAY) Yazılımı Geliştirme, 2011, TÜBİTAK KAMAG (108G036)
 • Çokdeğişkenli Jeoistatistiksel Kestirimde Dikleştirilmiş Bileşenli Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi, 2012, TÜBİTAK (111M218)
 • Maden Planlama ve Üretim Optimizasyonu Yazılımının Geliştirilmesi, 2014, TÜBİTAK TEYDEB (3120830)
 • Madencilikte Üretim, İzleme ve Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi (MADIOS), 2018, TÜBİTAK-TEYDEB (3150551)
 • Maden Kaynak Kestiriminde Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı Yöntemi ile Homojen Ortam Modellemesi, 2018, TÜBİTAK 1001 (215M999)
 • Toprak Organik Karbon Projesi (KARBON), 2018, TÜBİTAK (100311)
 • Türkiye Çölleşme Modeli: Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması Projesi, 2019, TÜBİTAK (100291)
 • Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi: Maden Kaynakları Teması, 2019, TÜBİTAK
 • Optimizasyon Teknikleri Kullanarak Madencilikte Otomatik Olarak Plan Üretilmesi ve Yönetilmesi, 2021, TÜBİTAK (107775)

Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

 • Farklı Öğütme Mekanizmalarının Çimento Özellikleri Üzerine Etkileri, TÜBİTAK, 2005-2007
 • Cevher Hazırlamada Kullanılan Sensör Temelli Ayırıcılarda Optik Filtrelemenin  Etkisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK, 2016
 • Optik Filtreleme ile Desteklenen Sensör Temelli Ayırıcıların Bor Cevheri Zenginlestirilmesinde ve Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümünde Kullanımının Araştırılması, TÜBİTAK, 2019
 • Integrated mineral technologies for more sustainable raw material supply (ITERAMS-730480), EU Project, 2020