Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nün vizyonu; üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerlerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda lider, dünyada saygın bir maden mühendisliği bölümü olmaktır.

Misyonumuz

  1. Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ülkemiz madencilik sektörünün geleceği için çağdaş bilgi ile donanmış, çevresi ile uyumlu kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip nitelikli maden mühendisleri yetiştirmek,
  2. Üniversite-endüstri işbirliğine önem veren, endüstrinin gelişimini yönlendiren ve sorunlarına çözüm üretebilen, aynı zamanda sektör çalışanları ile bilgi ve deneyimlerini her düzeyde paylaşan takımlar oluşturarak araştırmalar yapmak,
  3. Disiplinli bir takım çalışması anlayışı içinde, akademik çalışmalarını üst düzeyde yürütebilecek donanıma sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde maden mühendisliği projelerinin öneri, yürütme ve sunumu aşamalarında katkı koyabilecek yetenekte, toplum ve çevre değerlerine duyarlı mühendislik etiğine sahip öğretim elemanları yetiştirmek.

Stratejik Plan

Yeraltı zenginlikleri ülkelerin en önemli ekonomik kaynakları olup toplumların bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında etkin bir role sahiptir. Bu nedenle yer altı kaynaklarına verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır. Bu noktadan hareketle, gerek maden mühendisi yetiştirilmesi gerekse de bilimsel tabanlı teknik çözümler sunulabilmesi madencilik sektörünün gelişimi için büyük önem etmektedir. Bölümümüz de bu sorumluluğun bilincinde olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda çağın gereksinimlerini dikkate alarak madencilik sektörüne destek olabilmek amacıyla sürekli kendini yenilemektedir. Bu yenilemenin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin ancak detaylı bir stratejik planlama çerçevesinde mümkün olabileceği düşünülerek belirli bir dönemini kapsayan bir stratejik plan hazırlanmıştır. Stratejik planımız önümüzdeki süreçte yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmek istediğimiz çalışmalarımızın bir rehberi niteliğindedir.