Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

Kuruluşundan itibaren Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazırlama ağırlıklı bir program izlemektedir. Bu alanda ülkemizde en bilinen anabilim dalıdır.

 • Mineral karakterizasyonu,
 • Seramik hammaddelerinin zenginleştirilmesi,
 • Boyut küçültme, eleme ve sınıflandırma,
 • Sülfürlü minerallerin flotasyonu,
 • Bor minerallerinin zenginleştirilmesi,
 • Kömür yıkama teknolojileri,
 • Cevher hazırlama birim işlemlerinin modelleme ve simülasyonu,
 • Cevher ve kömür hazırlama devrelerinin tasarım ve optimizasyonu

konuları Cevher Hazırlama Anabilim Dalı'nın temel eğitim, araştırma ve geliştirme konuları olup, tüm bu konularda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde projeler yürütmektedir.

Mühendislik Hizmetleri

Cevher Karakterizasyonu

Mineralojik ve Kimyasal Bileşimlerin Tayini, Proses Mineralojisi

Kırma, Öğütme ve Sınıflandırma Devresi Tasarımı

 • Kırıcı Önü Silo, Besleyici, Izgara, Elek ve Kırıcı Seçimi
 • Bilyalı, Çubuklu ve Otojen Değirmen Seçimi
 • Spiral Sınıflandırıcı ve Hidrosiklon Seçimi
 • Kırma, Öğütme ve Sınıflandırma Devrelerinde Madde Denkliğinin ve Ekipmanların Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi

Cevher Zenginleştirme Devre Tasarımı

 • Yerçekimiyle Zenginleştirme ile Ekipmanlarının Seçimi ve Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi (Ağır Ortam, Jig, Sallantılı Masa, Spiral, Daralan Oluk)
 • Manyetik Ayırma Ekipmanlarının Seçimi ve Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi (Düşük ve Yüksek Alan Şiddetli Yaş ve Kuru Manyetik Ayırıcılar)
 • Flotasyon Devresi Tasarımı ve Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi (Kimyasalların Türü ve Miktarı, Ph, Palp Yoğunluğu, Ekipmana Ait Parametrelerin Belirlenmesi, Ölçek Büyütme)
 • Susuzlandırma Devresi Tasarımı (Tikiner Tasarımı, Filtre ve Kurutucu Seçimi)
 • Ekipmanların Yerleştirilmesi ve Akışların Düzenlenmesi
 • Tesislerin Devreye Alınması
 • Teknik Personelin Eğitimi

Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Devrelerinde Performans Analizi ve Optimizasyon

 • Çalışmakta Olan Devrelerin Örneklenmesi
 • Devrelerde Madde Denkliğinin Hesaplanması
 • Performans Değerlendirme
 • Ekipmanların Matematiksel Modellerinin Oluşturulması
 • Devrelerin Simülasyon Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması
 • Optimum Çalışma Koşullarının ve Akımşemasının Belirlenmesi

Çimento Öğütme Devrelerinde Performans Analizi ve Optimizasyon

 • Çalışmakta Olan Devrelerin Örneklenmesi
 • Devrelerde Madde Denkliğinin Hesaplanması
 • Performans Değerlendirme
 • Ekipmanların Matematiksel Modellerinin Oluşturulması
 • Devrelerin Simülasyon Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması
 • Optimum Çalışma Koşullarının ve Akımşemasının Belirlenmesi

Kömür Hazırlama Devrelerinde Performans Analizi ve Optimizasyon

 • Çalışmakta Olan Devrelerin Örneklenmesi
 • Kömürün Yıkanabilirliğinin Belirlenmesi
 • Devrelerde Madde Denkliğinin Hesaplanması
 • Performans Değerlendirme
 • Kömür Yıkama Devresi Tasarımı
 • Ekipmanların Matematiksel Modellerinin Oluşturulması
 • Devrelerin Simülasyon Yardımıyla İşlem Değişkenlerinin Etkilerinin Ortaya Konması
 • Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi