AİT Ek Sınav Hakkı Tanınan Öğrencilere Yapılacak Sınav