Çayeli Bakır Yaz Stajı

2024 yılı yaz stajı başvuruları https://www.cayelibakir.com/ adresinden, aşağıdaki sekmeler izlenerek 22 Ocak - 22 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

>Çalışan İlişkileri > Staj Başvurusu

Bu tarihten sonra yapılan staj başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır