HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN KADIN ÖĞRENCİLERİN STEM KARİYERİ İLE TOPLUMSAL CİNSİYETE İLİŞKİN TUTUM VE SORUNLARININ İNCELENMESİ BAŞLIKLI ANKET

Bölümünüzde öğrenim görmekte olan tüm kadın öğrencilerin araştırmaya katılımlarının sağlanması konusunda gerekli destek beklenmektedir.

Katılım Formu